Hírlevél

Kérjük, hogy adja meg e-mail címét a hírlevél feliratkozáshoz!

Email*
Név*


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Mediacity Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) promóciós tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a saját és a partnerek ajánlatainak, email útján történő eljuttatása céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 5. Az adatkezelő elérhetősége: (+36-1) 225-23-90, elofizetes@mediacity.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: Név, E-mail cím

Az adatgyűjtés célja: a kiadó és partnerei termék és szolgáltatás-ajánlatainak eljuttatása e-mail útján.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: – A Mediacity Kft. kereskedelmi munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok határozatlan ideig vagy a regisztráló törlési kérelméig kezelésben maradnak.

A regisztráló kérelmezheti az adatkezelőnél – tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, – személyes adatainak helyesbítését, – személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.